27.03.2015 MB tot stopzetting van de procedure van de offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit van het type open-cyclus of het type stoom- en gascyclus in België

ondertekenaar
MARGHEM Marie-Christine - Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
inforumnummer
290532
essentie

De procedure voor de offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit van het type open-cyclus of het type stoom- en gascyclus in België, die opgestart werd op 22.01.2014, wordt stopgezet. De Europese Commissie ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren