20.03.2015 Dec. wijz. dec. 03.05.1989 houdende erkenning van adoptiediensten en wijz. dec. 20.01.2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
290942
essentie

De regelgeving inzake adoptie wordt aangepast teneinde te komen tot één centraal punt waar alle dossiers van interlandelijke en binnenlandse adopties worden bewaard en voor inzage beschikbaar zijn, alsook om te komen tot één procedure tot inzage.

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren