27.02.2015 BVR wijz. diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

ondertekenaar
GATZ Sven - Vlaams Min. van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
WEYTS Ben - Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
inforumnummer
290992
essentie

In het kader van de beperking van het aantal entiteiten binnen de Vlaamse administratie besliste de Vlaamse Regering eerder al tot de opname (en dus de opheffing) van de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid 'Sociaa ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren