26.03.2015 MB wijz. MB 27.05.2014 houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen

ondertekenaar
HOMANS Liesbeth - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
inforumnummer
291179
essentie

Het MB 27.05.2014 houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen bepaalt het subsidiepercentage voor infrastructuurwerken, voor gemeenschapsvoorzieningen en voor aanpassingswerken aan de woonomgeving die en ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren