03.04.2015 KB wijz. KB 21.12.1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
291267
essentie

Dit besluit bepaalt dat arbeidsongevallenverzekeraars verplicht zijn afzonderlijke stukken bij te houden voor de verzekering van degenen die vallen onder het toepassingsgebied van het KB 25.10.1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied en tot vasts ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren