19.03.2015 BBHR wijz. BBHR 13.07.2006 houdende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
inforumnummer
291403
essentie

Dit besluit bepaalt dat het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) recht heeft op verlof voorafgaand aan de pensionering wanneer de periode die hen rest om toegelaten te worden t ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren