*31.12.1983 KB nr. 260 betr. (...) maatregelen die door de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de agglomeraties en federaties (...) mogen worden genomen met het oog op de sanering en het herstel van de plaatselijk financiën

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
et al.
inforumnummer
29144
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren