28.04.2015 Wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
291504
essentie

Voor het jaar 2015 wordt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling op 0 % vastgesteld en voor het jaar 2016 op 0,5 % van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen. Daarboven mag in het jaar 2016 de maximale marge vo ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren