23.04.2015 Ordonnantie houdende instemming met de wijz. van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 08.12.2012

ondertekenaar
FREMAULT Céline - Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
291614
essentie

Deze ordonnantie betuigt instemming met een wijziging van het Protocol van Kyoto die voor een tweede verbintenisperiode (van 01.01.2013 tot 31.12.2020) de gekwantificeerde verplichtingen tot reductie van de broeikasgasemissies vernieuwt en wijzigt die ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren