23.04.2015 Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27.02.2014 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betr. de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013

ondertekenaar
FREMAULT Céline - Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
291616
essentie

Het akkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt, regelt de samenwerking tussen de Federale Staat en de gewesten met het oog op het coördineren en stroomlijnen van hun respectieve vergunningsverleningsprocedures voor trans-Europese energie-infr ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren