06.05.2015 KB wijz. KB 03.03.2010 betr. het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
291667
essentie

Dit besluit zet onder meer de uitvoeringsrichtlijn 2014/58/EU voor het opzetten van een traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen overeenkomstig richtlijn 2007/23/EG om. Pyrotechnische artikelen worden voortaan voorzien van een etiket met e ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren