28.04.2015 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98ter van 24.03.2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20.02.2009 betr. de ecocheques

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
291773
essentie

Deze nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in een wijziging van de lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, die in bijlage gevoegd is bij de CAO nr. 98 van 20.02.2009. Omwille van de leesbaarhei ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren