28.04.2015 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
291822
essentie

Dit besluit verhoogt vanaf 01.05.2015 de inhaalpremie voor invalide gerechtigden die sinds ten minste twee jaar arbeidsongeschikt zijn met 160 EUR. Aan deze voorwaarde moet voldaan worden op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de t ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren