03.04.2015 MB tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17.12.2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
inforumnummer
291832
essentie

Landbouwers kunnen vrijwillige beheersovereenkomsten sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf te ondersteunen. Dit besluit bepaalt de minimale inhoud van de aanvraag tot het sluiten van een dergelijke beheersover ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren