27.03.2015 MB betr. de methodologie voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse in het kader van de toekenning van de milieuvergunning

ondertekenaar
FREMAULT Céline - Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
291846
essentie

Het is verboden een installatie, een stookinstallatie, een afvalverbrandingsinstallatie of een meeverbrandingsinstallatie te exploiteren zonder milieuvergunning. Het BBHR 21.11.2013 somt de installatieprojecten op waarvoor een kosten-batenanalyse moet ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren