12.05.2015 KB tot vaststelling van de datum van vervroegde inwerkingtreding van de art. 5bis, tweede en derde lid, 32, 1°, derde lid en 32, 3°bis, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals ingevoegd in dat Wetboek bij de wet 21.12.2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

ondertekenaar
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën,
inforumnummer
291850
essentie

Dit besluit bepaalt dat twee nieuwe bepalingen die in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten werden ingevoerd door de wet 21.12.2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen vervroegd in werking treden, namelijk op 18.05.2 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren