15.12.2014 Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015, dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in zijn vergadering van vrijdag 12.12.2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
292048
essentie

Deze ordonnantie bevat de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015.

...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren