24.04.2015 BVR wijz. art. 12 van het BVR 27.02.2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in art. 1, 12°, van het BVR 27.10.1993 houdende uitvoering van het KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
inforumnummer
292156
essentie

Dit besluit verduidelijkt de draagwijdte van art. 12 van het BVR 27.02.2015, dat gaat over het uitsluiten van de andere doelgroepmaatregelen voor de geregulariseerde gesubsidieerde contractuelen of gesco-werknemers bij sommige plaatselijke besturen.

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren