30.04.2015 BBHR houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de directeur – hoofd van de dienst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die de inspectie en de verontreinigde bodems onder zijn bevoegdheden heeft

ondertekenaar
FREMAULT Céline - Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
292269
essentie

Dit besluit somt de bevoegdheden inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodem en de bestraffing van milieumisdrijven op die worden uitgeoefend door het afdelingshoofd van de afdeling van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die de insp ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren