21.05.2015 BVCGG wijz. BVCGG 05.06.2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
VANHENGEL Guy - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het gezondheidsbeleid, het openbaar ambt, financiën, begroting en externe betrekkingen,
inforumnummer
292345
essentie

Dit besluit brengt diverse aanpassingen aan het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. Deze wijzig ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren