29.05.2015 BVR wijz. Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,
inforumnummer
292370
essentie

Om de ontwikkeling van groenestroominstallaties en warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK-installaties) te stimuleren, werden certificatensystemen voor groene stroom en WKK ingevoerd. Dit besluit wijzigt de projectcategorieën die voor certificatensteu ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren