10.08.2015 Programmawet - Sociale zaken - Wijzigingen van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 en de wetten betr. de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit gecoordineerd op 03.06.1970 (art. 29, 30, 31 en 32)

ondertekenaar
MICHEL Charles - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
292468
essentie

De wet 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid voert een wijziging door in de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 en in de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, geco ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren