10.08.2015 Programmawet - Werk - Wijziging van het KB 24.12.1993 ter uitvoering van de wet 06.01.1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen (art. 35, 36 en 37)

ondertekenaar
MICHEL Charles - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
292475
essentie

De wet 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid wijzigt het KB 24.12.1993 ter uitvoering van de wet 06.01.1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen. De memorie van toelichting bij de wet 23.04.2015 stelt reeds dat de indexsprong ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren