20.07.2015 Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

ondertekenaar
BORSUS Willy - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
292476
essentie

Deze wet bevat enerzijds een aantal zuiver technische bepalingen en anderzijds meer fundamentele bepalingen betreffende onder andere de invoering van de elektronische ecocheques, de uitreiking van de kunstenaarskaart en de veralgemeende elektronische a ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren