01.06.2015 KB wijz. art. 89 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een art. 89/1 in hetzelfde KB

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
292502
essentie

Dit besluit versoepelt de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor oudere werklozen en werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten opzichte van de regels die sinds 01.01.2015 van toepassing zijn. Deze soepelere regels zijn ook va ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren