29.05.2015 KB ter uitvoering van art. 67, 2° tot 4°, van de wet 26.04.2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
292571
essentie

Dit besluit wijzigt de bijlage 3 RPPol betreffende de weddebijslag verleend aan de korpschefs van de lokale politie die een leidinggevend ambt voor de duur van een mandaat uitoefenen. De gebieden waartoe de korpschefs kunnen behoren worden aangepast.

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren