20.07.2015 Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - Sociale zaken - Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen (art. 23, 24)

ondertekenaar
BORSUS Willy - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
292574
essentie

Met dit hoofdstuk wordt de inwerkingtreding van de tweede fase van de zogenaamde 'Wijninckxbijdrage' gewijzigd. Dit is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor wat betreft de aanvullende pensioenen, voor zowel werknemers als zelfstandigen. ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren