20.07.2015 Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - Uitkeringen - Wijzigingen van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14.07.1994 (art. 56, 57, 58)

ondertekenaar
BORSUS Willy - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
292577
essentie

Dit hoofdstuk geeft aan het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV de bevoegdheid om overeenkomsten in het kader van studies en pilootprojecten op het gebied van de arbeidsongeschiktheid, de medische evaluatie en de beroepsherschol ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren