19.06.2015 Dec. betr. het onderwijs XXV - Hoger onderwijs - Technische aanvullingen van de Codex Hoger Onderwijs - Dec. betr. het secundair na secundair en het hoger beroepsonderwijs - Codex Hoger Onderwijs (art. IV.1 tot IV.76)

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs,
inforumnummer
292603
essentie

Voor het hoger onderwijs zijn er een reeks technische correcties en vereenvoudigingen opgenomen. Verder bevat het decreet een reeks bepalingen tot aanpassing van de regelgeving van het hoger beroepsonderwijs. Verder wordt de regelgeving in verband met ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren