11.06.2015 MB tot vaststelling van de lijst met lichtere, aangepaste betrekkingen bedoeld in art. 126, derde lid, van het KB 19.04.2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

ondertekenaar
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
292725
essentie

Dit besluit legt de lichtere, aangepaste betrekkingen in het kader van het eindeloopbaanregime vast, zoals bedoeld in art. 126, derde lid, van het KB 19.04.2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverle ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren