19.03.2015 BBHR tot aanwijzing van de ambtenaren die belast worden met de controle en het toezicht op de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van economie

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
inforumnummer
292758
essentie

Ingevolge de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden met een economisch karakter overgedragen aan de gewesten. Hiertoe behoort de toegang tot het beroep (ambulante handel en kermisactiviteiten) en de inkomenscompensatievergoeding aan zelfst ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren