30.04.2015 BBHR wijz. KB 02.08.1985 houdende uitvoering van de wet 19.02.1965 betr. de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
inforumnummer
292762
essentie

Ten gevolge van de zesde staatshervorming, zijn de gewesten bevoegd voor de beroepskaarten met het oog op de tewerkstelling als zelfstandige van buitenlandse onderdanen. Dit besluit bepaalt het model van de beroepskaart die het Brussels Hoofdstedelijk ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren