29.05.2015 Dec. wijz. diverse bepalingen van het dec. 07.06.2013 betr. het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

ondertekenaar
HOMANS Liesbeth - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
inforumnummer
292885
essentie

Dit decreet brengt de HvN (Huizen van het Nederlands) onder in het EVA Integratie en Inburgering. De inkanteling van de onthaalbureaus, tolkendiensten en integratiecentra is ondertussen gebeurd. Het EVA is momenteel bezig met de reorganisatie van deze ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren