MB wijz. MB 13.11.2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
inforumnummer
292952
essentie

Dit document bevat de wijzigingen van het MB 13.11.2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos. De wijzigingen betreffen bijkomende mac ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren