29.05.2015 BVR houdende besparingen in verschillende zorgvormen van de sector personen met een handicap

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
292953
essentie

In het kader van de begroting 2015 vermindert dit besluit de subsidie die toegekend wordt in de sector personen met een handicap. Voor de zorgvormen die gesubsidieerd worden aan de hand van het systeem van de personeelspunten, wordt dit gerealiseerd do ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren