12.06.2015 Dec. wijz. dec. 27.04.2007 betr. het hergebruik van overheidsinformatie en het dec. 18.07.2008 betr. het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

ondertekenaar
HOMANS Liesbeth - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
inforumnummer
293028
essentie

Dit decreet zet de richtlijn 2013/37/EU van 26.06.2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie om. Het doel van die richtlijn is het wegwerken van een aantal nog bestaande marktbelemmeringen inzake de exploi ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren