28.06.2015 Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

ondertekenaar
MARGHEM Marie-Christine - Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
inforumnummer
293104
essentie

Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van Richtlijn nr. 2012/27/EU, voegt deze wet aan de elektriciteitswet en aan de gaswet tariefrichtsnoeren toe. Deze wet richt eveneens een begrotingsfonds, ’Energietransitiefonds’ op waarvan de uitg ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren