07.06.2015 KB wijz. KB 19.12.1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het KB nr. 38 van 27.07.1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ondertekenaar
BORSUS Willy - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
293132
essentie

Dit besluit verleent vrijstelling van de regularisatiebijdragen opgevorderd door het sociaal verzekeringsfonds aan de zelfstandige die meent dat hij zich in een staat van behoefte bevindt, of in een toestand die de staat van behoefte benadert.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren