08.06.2015 MB tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen, ingesteld bij art. 4, 1) van de wet 12.05.2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
et al.
inforumnummer
293211
essentie

Dit besluit keurt het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen goed. Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werkwijze van het beheerscomité. Ter herinnering, zes leden vertegen ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren