29.06.2015 KB wijz. KB 23.09.1958 houdende algemeen reglement betr. het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
293213
essentie

Krachtens dit besluit is het niet meer vereist dat het toezicht van het vervoer van de springstoffen door een beëdigd begeleider wordt gerealiseerd. Een voorafgaande erkenning van de dienst der springstoffen volstaat. Het besluit brengt eveneens taalk ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren