03.07.2015 Dec. betr. de hervorming van de strategische adviesraden

ondertekenaar
HOMANS Liesbeth - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
et al.
inforumnummer
293215
essentie

Dit decreet hervormt de strategische adviesraden bij de Vlaamse overheid. Het aantal strategische adviesraden wordt verminderd, maar tegelijk wordt er op andere manieren een grotere betrokkenheid en inspraak georganiseerd. Bepaalde adviesraden worden a ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren