02.07.2015 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkomen en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt te Istanboel op 11.05.2011

ondertekenaar
SMET Pascal - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen, het gezinsbeleid en de filmkeuring,
et al.
inforumnummer
293273
essentie

Het verdrag waarmee deze ordonnantie instemming betuigt, bepaalt de minimale regels inzake het voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, de bescherming van de slachtoffers en de vervolging van plegers. Het voorziet de volgende strafbare f ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren