19.06.2015 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 van 27.04.2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
293369
essentie

Deze cao stelt voor de periode 2015-2016 de leeftijd vast vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren