03.07.2015 Dec. wijz. art. 4.8.19 VCRO en dec. 04.04.2014 betr. de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

ondertekenaar
HOMANS Liesbeth - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
inforumnummer
293393
essentie

De termijn waarbinnen een verzoek tot voortzetting bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet ingediend worden, wordt op 30 dagen gebracht. Daarnaast worden ook een reeks veranderingen ingevoerd in het decreet 04.04.2014, met name in de bepalingen o ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren