02.07.2015 MB wijz. BVR 16.11.2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de in aanmerking komende ecologie-investeringen van diepe aardwarmte-installaties

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
inforumnummer
293429
essentie

De ecologie-investeringen in diepe aardwarmte-installaties, met uitzondering van de eerste twee diepe boringen voor de productie- en injectieput van een open hydrothermaal systeem in een vergund volumegebied voor zover een systeem van vergunningen of c ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren