22.05.2015 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 09.09.2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en tot opheffing van het MB 09.05.2014 tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
inforumnummer
293459
essentie

Landbouwers die biologische producten telen, moeten deze laten controleren door een controleorgaan. De Vlaamse overheid subsidieert een deel van deze controlekosten. Door veranderde Europese regelgeving kan deze steun niet langer rechtstreeks aan de la ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren