15.07.2015 MB houdende uitvoering van de art. 7, par. 4, en 53, par. 1, 3°, c) en d), van het KB 28.06.2015, betr. de belasting van energieproducten en elektriciteit

ondertekenaar
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude,
inforumnummer
293549
essentie

Met het oog op een rationeel gebruik van de opslagtanks, kan de directeur der douane en accijnzen, onder de in dit besluit voormelde voorwaarden, toestaan dat energieproducten die zich onder een douaneregeling bevinden samen in dezelfde opslagtank word ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren