10.08.2015 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming

ondertekenaar
FRANCKEN Theo - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
293580
essentie

Deze wet breidt de bevoegdheden voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) uit, met betrekking tot de weigering, uitsluiting of intrekking van het vluchtelingenstatuut of het statuut van subsidiair beschermde, indien ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren