16.07.2015 BBHR wijz. BBHR 29.03.2007 betr. de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs, betr. een aanpassing aan de professionele opleiding tot taxichauffeur

ondertekenaar
SMET Pascal - Min. bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
inforumnummer
293588
essentie

Dit besluit wijzigt een aantal regels in verband met de opleiding en de bijhorende bekwaamheidscertificaten van taxichauffeurs. Het bepaalt onder andere dat om het bekwaamheidscertificaat te verkrijgen dat toegang verleent tot de uitoefening van het be ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren