20.07.2015 MB wijz. art. 61 en 69 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
293647
essentie

Dit besluit wijzigt in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016 een aantal loonschijven, voorzien in het MB 26.11.1991, die gebruikt worden bij de berekening van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren